Gaming Setup

Flexispot Stühle: https://amzn.to/3ue7p35 *
Monitor: https://amzn.to/3vSn3Ub *
Grafikkarte: https://amzn.to/34qPf50 *
LED Stripes: https://amzn.to/3MB9rT7 *
Akkustik-Schaumstoffmatten: https://amzn.to/3MEQgYr *
LED-Blitz: https://amzn.to/3KxSvLA *
LED-Planet: https://amzn.to/3vTEjIy

TikTok Setup 

Sony ZV-1 Kamera: https://amzn.to/3MxeB2B *
Neewer Lichtsetup: https://amzn.to/3sXVd77 *
Fotobox: https://amzn.to/3HXjo9G *
Stativ: https://amzn.to/3tHYlmL *

 

 

* Affiliate Link